Skip to main content

Peter Thorin

Förändringsarbete och digitalisering med användarna i fokus!

Peter är en serieentreprenör med en examen i pedagogik, matematik och datalogi. Hans unika kombination av pedagogiska färdigheter och djup teknisk kunskap inom olika områden har varit en nyckel till hans framgång i att leda projekt och företag framåt. Hans förmåga att hantera förändring och ”turn-around” fall har blivit hans signatur.

Med en imponerande närvaro på den tekniska scenen sedan 1998 har Peter en gedigen erfarenhet inom techbranschen. Han har aktivt engagerat sig i startupmiljön både i Sverige och Europa och fungerar som en stöttepelare för flera företag, både som delägare och mentor. Årligen arrangerar han ett betydande startup-event i Lissabon i samband med Websummit, där entreprenörer och investerare får möjlighet att sammanstråla.

Förutom sin passion för teknik och entreprenörskap är Peter även engagerad i sociala förebyggande projekt och stödjer flera organisationer i deras strävan att göra skillnad. Hans breda engagemang och insatser är en bevisad tillgång inom både näringslivet och samhället som helhet.


Peter har under många år verkat som konsult inom stora företag, där han har hanterat betydande projekt och samarbetat med olika leverantörer, oavsett om verksamheten varit in- eller outsourcad. Under sin karriär har Peter innehaft ledande befattningar inom sina egna företag och han har haft ansvar för upp till 50 medarbetare i olika perioder. Han har också kontinuerligt arbetat tillsammans med omfattande arbetsgrupper inom projekt han drivit. I sina olika roller har Peter agerat som en strategisk rådgivare åt ägare, CEO:er, IT-chefer och produktägare, där han har utnyttjat sin breda kompetens och förmåga att ge värdefulla råd samt att agera när det krävs.

För Peter är det tydligt att framgångsrikt starta och utveckla företag idag kräver rätt arbetsmetoder och tekniska system som kan ge stöd åt deras tillväxt. Hans bakgrund inom vetenskaplig utbildning, teknisk expertis och entreprenörskap har utrustat honom med exceptionella verktyg för att hjälpa företag att utvecklas och blomstra inom sina respektive branscher. Peter har varit aktiv inom företag i alla storlekar, från mycket små start-ups till globala företag.

I sina olika befattningar strävar Peter efter att hjälpa sina kunder att se bortom isolerade affärsområden eller avdelningar, och istället uppmuntra en helikopterperspektiv. Detta anses vara en avgörande framgångsfaktor oavsett företagets storlek eller bransch.

”Att göra affärer, förbättra arbetsmetoder och motivera människor att agera annorlunda ger mig glädje varje dag. Det är ofta en utmanande resa, men nyckeln till framgång är att vara envis och flexibel samtidigt”, säger Peter.

Kontaktuppgifter

Mobilnummer: 0735-005511
E-postadress: peter.thorin@leaps.se

Företag som jag varit eller är verksam i

LEAPS 2 Future AB

Period: 2019-08 –
Roll: FÖRÄNDRINGSARBETE OCH DIGITALISERING MED ANVÄNDARNA I FOKUS!

Beskrivning: Konsultbolag som arbetar med förändringsarbete och digitalisering med användarna i fokus både i stora globala företag och i mindre lokala företag. LEAPS arbetar nära ledningsgruppen eller styrelsen för att uppnå de mål eller nytta som man önskat. En viktig komponent att lyckas i förändringsprojekt som rör hela bolaget är att ha det förankrat och att alla förstår vad som ska göras. Det är vi bra på!

LEAPS har även ett co-working arbetsplats, LEAPS Studios, där man bjuder in att sitta en dag för att dela på erfarenheter eller bara ha ett trevligt samtal.

Pitchler Global AB

Period: 2016-08 –
Roll: VD/Sälj/CTO/R&D

Beskrivning: Digitalt rekryteringsverktyg som digitaliserar urvalsprocessen med hjälp av AI. Bolaget är en startup som bygger på idén att förenkla för företag att kunna rekrytera själva genom att erbjuda en gratis mobil app till kandidaterna och ett webbaserat verktyg för företagen. Bolaget har över 10 000 aktiva användare (2023).

Digital Venture Global AB

Period: 2014-
Roll: Investment lead

Beskrivning: Venture capital bolag som arbetar med att investera i startup-bolag.

Standout AB, webbyrå

Period: 2010-2013
Roll: Ägare/Styrelseordförande

Beskrivning: Peter gick in i Standout som styrelseordförande och mentor för Standout AB där huvudägaren önska ta sitt enmansbolag till att blir större och således bli mer självständig. Målet var att komma upp i 10 personer inom 3 år med lönsamhet. Peter arbetade fram en budget, marknadsplan och affärsplan som drevs igenom. Peter gick in som ägare under 2010 och klev av i februari 2013 när våra mål var uppnådda. Peter arbetade tätt ihop med VDn för bolaget och stöttade upp vid behov vid affärer eller kritiska projekt. Samarbetet avslutadesunder 2013 då huvudägaren köpte ut oss när vårt arbete var slutfört samt efter att en ny plan var satt.

CGI AB

Period: 2012-14
Roll: Konsult/Presale

Beskrivning: Peter arbetade första år med SharePointprojekt och projektledare i rollen som konsult med utgångspunkt Stockholm ner mot Småland. Efter ett år köptes Logica (38 000 anställda) upp av CGI (33 000 anställda) och hela verksamheten skulle fördras från en toppstyrd från Stockholm ut till lokala kontor med lokala kunder. Peter arbetade tillsammans med regionschefen i SydOst (Småland, Öland och Blekinge + plus lite till) för att realisera det i regionen både som konsult, presale men även stöttade upp sälj och strategiarbete i regionen. Peters mål var att få igång ett Växjö kontor igen för CGI då detta var nerlagt sedan tidigare. Peter var med i att sätta upp flera affärer mot bl.a. landsting, kommuner och privata bolag som levererades både under Peters tid och efter överlämning. Växjö kontoret blev på plats samma år Peter slutade men hann aldrig bli ett officiellt kontor p.g.a. nerdragning på andra kontor så då Peter valde att kliva av.

Westbahr AB, konsultbolag inom IT

Period: 2007-2012
Westbahr AB, konsultbolag inom IT Period: 2007-2012
Roll: Ägare/styrelseledamot

Beskrivning: Peter startade Westbahr som en konsultbolag som skulle expandera i raskt takt. Peter dubblerade antalet anställda varje år. Westbahr var som mest 40talet anställda och omsatte sista året 30MSEK. Peter ansvarade först och främst för Växjö kontoret med 10talet anställda med var aktiv inom hela bolaget som var placerat i Göteborg, Malmö och Stockholm. Peter satt med i styrelsen. Peter klev av 2012 efter att vi inte hade kommit överens om framtiden och ett antal beslut.

Community Com AB, IP telefoni

Period: 2003-2005
Roll: COO/CTO

Beskrivning: Community Com var ett startup bolag som Peter var med om där vi startade upp IP telefoni ute på Växjö Universitet. Bolaget hade som mest 1100 kunder och var först i Sverige med ”flatrate” för samtal inom Sverige på fast telefon. Peter byggde ett billingsystem som hanterade all fakturor. Bolaget arbetade med alltifrån marknad, teknik, pricing och avtal mot Telia. Peter har även varit med i ett par mindre start-ups och bolag.

Utvalda referensprojekt och uppdrag

Kund: Globalt industribolag

Period: 2022-2024
Roll: Förändringsledare och datadrivna projekt

Beskrivning: Peter fick i uppdrag att stötta upp i ett par projekt som haft problem innan. Genom att hjälpa till med processerna och arbetsmetodiken i dessa globala projekt så har dom blivit framgångsrika. Data driven är en viktig komponent i arbetet och den agila approachen för projekten. Peter har jobbat i team av flera personer som varit baserade runt om i världen. Peter agerar även som business analyst för att hjälpa till i produktion för att öka datadrivenheten i de olika enheterna.

Kund: Globalt tillverkningsbolag

Period: 2021-2022
Roll: Förändringsledare och teknisk projektledning

Beskrivning: Kunden hade tre större och globala projekt som fallerat av olika anledningar och man önskade få dessa i mål under en tvåårsperiod. Peter tog ansvaret för projekten och antog en datadriven agil projektmodell för att både kunna hantera förändringar och se framsteg. Alla tre projekten drevs i mål innan avslut. Peter ansvarade för en  grupp av 20 personer från en outsourcad indisk partner och ett team av fem personer. Peters uppgifter var att driva på projekten och säkerställa att inget påverkade produktionen. Peter ansvarade emot styrgruppen och rapporteringen.

Kund: Större industribolag med kraftig tillväxt

Period: 2020-2023
Roll: Förändringsledare och digitalisering

Beskrivning: När Peter kom in hos kunden var all IT-miljö och arbetssätt väldigt manuellt och förlegat. Peter gjorde en analys och arbetade fram en policy för bolaget om vad som behöver göras för att nå en rimlig nivå inför att kunna hålla jämna steg med tillväxtplanerna. Peter ledde ett antal tekniska förändringsprojekt. En viktig kompetent i framgången var att vi började göra förändringar med lite påverkan för varje medarbetare och produktion, därefter påbörjade vi arbetet med att förbättra arbetssättet så de kan bli datadrivna och jobba emot att bli mer digitaliserade. 

Kund: Globalt företag inom retail

Period: 2013-2019
Roll: IT Solution Analyst, Teknisk projektledare, Business Analyst

Beskrivning: Jag har driver fyra olika initiativ och projekt hos kunden förutom att vara produktspecialist för 7 tjänster. Jag har arbetat senaste 1,5 åren med att säkerställa att tjänsterna är GDPR compliant och tagit fram Policy by design dokument. kundens nya Corporate webb sajt. Jag driver projektet med alla leverantörer och satt upp servicen för att alla inblandade parter ska kunna arbeta på ett enkelt och agilt sätt. Ny startsida för alla medarbetare inom företaget där som blir en ny startpunkt som är anpassad efter det dagliga arbetet. Jag arbetar med arbetsmetoderna och förändringen ute på landskontoren  och varuhusen för att göra förändringen så enkel och smidig som möjligt. Det har inneburit resor i flera länder hittills med möten på olika nivåer från Co-worker i kundens varuhus till landets IT-chef.
Jag har även under de 5 första åren hanterat Problem Management inom tjänsterna mot våra leverantörer med både svenska och indiska resurser. Tjänsterna är kundens globala Intranät för alla personer som arbetar på kunden över hela världen, Extranet för alla leverantörer, anställda och franchise bolag. Projekttjänsten där kunden hanterar sina projekt och Video tjänsten som distribuerar ut videos inom företaget men även utåt. Jag ansvarar att ta fram hur vi ska arbeta med GDPR inom våra tjänster tillsammans med kundens centrala GDPR/CCCP projektgrupp.

Kund: Skogsbolag

Period: 2015-2016
Roll: Teknisk projektledare och verksamhetskonsult
Tekniker: SharePoint och Exchange

Beskrivning:Jag hjälpte kunden med att kravställa och fånga upp frågor som är viktiga för verksamheten inom IT. Jag hjälper dem ta fram smarta lösningar för att kunna arbeta effektivare och säkerställer att de uppfyller de krav som tagits fram för att passa till verksamheten. Detta är ett proaktivt och lösningsorienterat arbete där jag verkar inom deras verksamhet.

Kund: Landsting

Period: 2013-2014
Roll: Teknisk projektledare och verksamhetskonsult
Tekniker: NET portal, EPI

Beskrivning:Jag hjälpte landstinget att ta fram en beställningsportal för sina IT beställningar genom att ta fram rutiner och processer för hur det ska fungera och att vara anpassat till deras verksamhet. Slutprodukten blev en beställningsportal som hela landstinget använder och som är integrerat med bl.a. ekonomisystemet för effektiv fakturahantering och uppföljning.

Kund: Större kommun

Period: 2008-2011
Roll: Teknisk projektledare och verksamhetskonsult
Tekniker: ITIL, Change management, NET, SQL server

Beskrivning:Jag arbetar ihop med IT-chefen med att utföra de projekt som bestämdes i ledningsgruppen för kommunen. Införandet av ITIL, uppbyggnad av egenutvecklad självserviceportal och migrering av flertalet kommunala bolag över till en central organisation. Jag organiserade och skötte projektens dagliga arbete och strukturera upp de processer som ska användas inom projekten. Uppdraget fokuseras på teknisk projektledning och utvecklingsstöd i .NET/SQL Server/Sharepoint. Vi ska migrera hela kommunen till den nya ekonomiska modellen och den ny IT-plattformen, så jag hjälpte till både vid planering och under själva genomförandet av migreringen. Jag har även drivit igång projektytan på kommun i Sharepoint och arbetat ut mot verksamheten för att få igång användandet samt utbildat.

Kund: Global möbelföretag inom retail

Period: 2006-2009
Roll: Teknisk projektledare/Aktivitetsledare/Systemarkitekt/Systemutvecklare
Tekniker: NET, Oracle

Beskrivning:Jag arbetade först med migrering av gammalt intranät till ny teknik. Jag byggde upp arkitekturen och medverkade i utvecklingen av migreringen. Jag har driftsatt life cycle management för intranätet och organiserat Change management arbetet. Jag införde ett Agilt arbetssätt och startade Scrum i utvecklingsprojektet. Jag har migrerat Oracle plattformen från version 8 till 10 och ansvarade för arbetet som teknisk projektledare för flytt och upparbetning av systemdokumentation inför kundens migreringsprojekt.

Kund: Skogsföretag

Period: 2008-2011
Roll: Teknisk projektledare
Tekniker: Kravställare och systemarkitekt

Beskrivning:Jag arbetade för att hjälpa en intresseorganisationen inom skogsbranschen att ta fram en portal till sina medlemsföretag i skogsbranschen. Jag verifierade datastruktur och plattform samt organiserat det interna arbetet med krav och behov. Jag medverkade i skapandet av dokument inför upphandling, utvärdering av inkomna offerter samt kvalitétssäkra slutleveransen och produkten. Jag har även arbetat fram manualer och hållit i utbildningarna. Jag deltog i förvaltningsarbetet för ny punkter från organisationen.

Kund: Koncern inom flera brancher i Stockholm

Period: 2007-2008
Roll: IT-chef

Beskrivning:Jag stöttade upp verksamheten som IT-chef hos koncernen vars dotterbolag finns i sjukvårds, rehabilitering och mäklarbranschen. Jag arbetade proaktivt med alla bolagen och hanterade bl.a. integrationsarbetet mot Stockholmsläns landsting för läkarmottagningen. Jag var inblandad i införandet av många IT-system och telecom lösningar med höga säkerhetskrav.

Kund: Legotillverkande industri

Period: 2005
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning:Ett utvecklings- och integrationsprojekt för uppbyggnad av ett Datawarehouse hos kund. Systemet är uppbyggt av två Oracle databaser som arbetar mot varandra varav ett mot Internet och en internt mot affärssystemet. Systemet är uppbyggt i PL/SQL och har en e-handelslösning för B2B som är utvecklat i ASP.NET och C#. Vid integrationen mot affärssystemet användes Generic Connectivity mot en extern Pervasive databas.

Kund: Energibolag

Period: 2005
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning:Handdatorprojekt i C#.NET mot Oracle 10G plattform, Oracle Lite användes som plattform för integreringen mot Oracle Mobile server och Oracle Std 10G. Jag ansvarade även för installation och konfigurering av Oracle databasen samt Oracle Mobile server. Synkronisering och informationshanteringen är gjord med hjälp av PL/SQL. Systemet användes så sent som 2013 av kunden och har migrerats till andra plattformar allt efter nya smarta mobiler har kommit.

Kund: Globalt industriföretag inom tunga fordon

Period: 2002-2003
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning:18 månader av utveckling av ett dokumenthanteringssystem för SGML hantering. Systemet är utvecklat i C++ och är databas drivet med hjälp av en Oracle databas. Jag utvecklade med RUP import- och exportverktyget mot Oracle databasen med OCI interface. Verktyget utvecklades till ett grafiskt gränssnitt anpassat för slutanvändaren.

Kund: Global biltillverkare Göteborg

Period: 2001-2002
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning:Sex månaders utveckling och projektledare för ett administrationsverktyg för en del av företagets globala core Oracle databas. PL/SQL programmering för ny funktionalitet i Oracle databasen. Utvecklingen skedde i RUP.

Och så klart en massa småprojekt, startupbolag och annat som kommit min väg…