Skip to main content

Att vara en person med Business Stack

Peter Thorin

Att beskrivas som en ”Business stack”-person innebär att individen inte enbart är utrustad med teknisk expertis och färdigheter utan även besitter en djupgående förståelse för affärsmässiga aspekter. Dessa personer har förmågan att bygga broar mellan teknikens värld och affärsvärldens behov.

Jag har haft svårt under många år att säga vad jag är bra på och att hitta ett ord för det men Business stack är passar mig väldigt bra.

Nu har jag funnit ett ord som beskriver mig väldigt bra, Business Stack skills. I kombination med förändringsledning så får man en väldigt bra kompetens att jobba med inom en organisation, speciellt i vår snabbspringande och digitaliserade samhälle och företagsvärld som gäller idag.

Förmågan gör stor nytta i såväl små och globala organisationer där det gäller att förstå både tekniken och människan som ska nyttja den.

Individer med denna förmågan är oerhört värdefulla i en rad olika organisationer, och de är särskilt eftertraktade inom företag som är drivna av teknologiska framsteg. Förmågan att att kunna översätta tekniska detaljer till begripliga affärstermer för intressenter utan teknisk bakgrund är magisk.

Kunskap att identifiera tekniska lösningar som direkt svarar mot affärskritiska behov och kunna samarbeta nära med såväl teknik- som affärsteam, där man tjänar som en kommunikativ brygga. Förmåga att förstå och prioritera affärsbehov på ett sätt som informerar utformningen och implementeringen av tekniska lösningar.

I likhet med konceptet av en ”T-formad” person, som avser någon med djupgående kunskap inom ett specifikt område kompletterat med en bred förståelse för flera fält, kan en ”Business stack”-person ses som en variant där teknisk insikt kombineras med affärsmässig klarsyn.

Jag har en stark Business stack med förändringsledning av människor i fokus!