Skip to main content

Banker, vad ska vi med dom till?

Banker… det är ett roligt fenomen. Jag vet inte riktigt hur man ska jobba med dom…

Det tar jag upp i detta avsnittet. Jag har länge varit förundrad över bankernas roll för en företagare och vad de kan erbjuda mig. Jag har länge väntat på att någon ska dyka upp och svepa den marknaden. Jag vet att det är inte så lätt med tanke på allt byråkrati men frågan är om det är banken som byggt upp den och om den behövs.

Det är kanske så att starta en bank är vägen framåt. Det är dags!